Del siden

Velkommen

LER oplysninger kan findes her på hjemmesiden under Link og rørføring.


Generalforsamlingen 2023 afholdes d. 17. juni kl. 10.00 

på Græsmarkvej 10, 4591 Føllenslev.

Senest 14 dage før udsendes oplysning om adgang til al mødemateriale til hvert enkelt medlem.


Med venlig hilsen bestyrelsen for vandværket.