Del siden

Velkommen

Indkaldelse  til ekstraordinær generalforsamling

i Havnsø Vandværk.


Havnsø Vandværk afholder ekstraordinær generalforsamling på Havnsø Vandværk, Strandvejen 2A,

tirsdag d. 14.5.2924 kl.17.00.


  1. Valg af dirigent
  2. Indkomne forslag. Vedtægtsændring
  3. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  4. Eventuelt.


Der er rundvisning på vandværket efter den ekstraordinære generalforsamling.


De bedste hilsner

Bestyrelsen for Havnsø Vandværk


---------------------------------------------


Referatet fra den ordinære generalforsamling er at finde på fanen "More" derefter "Generalforsamling 2024" og på Havnsø Vandværks hjemmeside havnsøvandværk.dk sammen med det øvrige materiale fra generalforsamlingen. De bedste hilsen

Bestyrelsen for Græsmarkens vandværk