Del siden

Velkommen

LER oplysninger kan findes her på hjemmesiden under Link og rørføring.Ved den ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt d. 12.8.23, blev det vedtaget at Græsmarkens vandværk skal sammenlægges med Havnsø Vandværk og dermed nedlægges som selvstændigt vandværk. 

Vi arbejder frem mod at sammenlægningen sker inden d. 1.1.24


Hilsen

Bestyrelsen for Græsmarkens vandværk


Referatet er at finde under Generalforsamling 2023