Vandværks Historie

Lidt af vandværkets historie.
Vandværket blev stiftet den 22. januar 1969, og som formand for det nystiftede selskab valgte man Ejner Petersen, København. Den 31. marts 1969 købte vandværket boring og grund af N. Peter Jensen, Føllenslev.
Samtidig havde Erik Jensen og OF overvejet etablering af Vesterlyng Vandværk og ønskede derfor ikke at være med i Græsmarkens Vandværk. Kommissionen beklager at der ikke kan nås til enighed om dannelse af ét vandværk, men godkender ansøgningen om vandindvinding.
Vesterlyng Vandværk bliver aldrig til noget, og i 1971 kontaktes Græsmarkens Vandværk af OF, og man når til enighed om levering af vand til området. Vandværket overtager en del af ledningsnettet nord for åen, lagt af Erik Jensen.
I 1971/1972 bygges vandværket og der etableres ledningsnet.

  • I 1977 udvides ledningsnettet ud til Græsmarkvej nr. 8, som er sidste ejendom på denne vej der forsynes med vand fra vandværket.
  • I 1982 etableres ny boring i stedet for den gamle.
  • I 1983 bygges campingpladsen og der lægges vand ind, i første omgang som byggevand.
  • I 1985 udvides vandværket til den størrelse det har i dag.
  • I 1995 etableres en ny boring, så der i dag er to boringer.
  • I 1995/1996 etableres der vandmålere på alle stikledninger.
  • I 1999 etableres der en ny ledning til Galtebjerg som forsyner 10 ejendomme.
  • I 2004/2005 udskiftes filtre på grund af de øgede krav fra regeringen til rensning af vandet.
  • I 2005 udskiftes pumpe på vandværket. Udskiftning af de først opsatte vandmålere hos forbrugere.
  • I dag er der tilsluttet 95 interessenter.

Del siden