Flytteaflæsning:

I forbindelse med flytning, skal vandmåleren aflæses så der kan laves en flytteopgørelse.

Du bedes sammen med den nye ejer aflæse vanduret på overtagelsesdatoen, printe og udfyld nedennævnte og indsende resultatet til vandværkets mail gm-vand@hotmail.com

Målervisning:


Opgørelses dato:


Adresse:


Navn ejer:


Tlf:


Mail:


Ved sommerhus oplyses hjemmeadressen:
Ny ejer


Navn:


Tlf:


Adresse:


Mail:
Underskrift ejer

Underskrift ny ejer

Del siden