Vores vand

Den en af vores to boringer

Den en af vores to boringer

Vi har i 2018 indvundet 7.610 m3 vand.

Grundvandet indvindes fra to boringer, der står på vandværksgrunden.

Vores vand bliver filtreret og iltet. Dette foregår via nogle kompressorer, der er parallelt serieforbundne.

Del siden